Välkommen till vår Julkalender

I december kan du delta i vår julkalender och vinna fina priser.
Idag är det Lucia och många av oss kanske ska lyssna till ett luciatåg. Lucia kom ju med ljuset och apropå ljus så har vi en husbil som vi säger har utvecklats "med himlen i åtanke". Vilken är det?:-)

Läs mer om våra öppna, rymliga och ljusa husbilar, vans och husvagnar på www.adria.se

Läs mer om våra öppna, rymliga och ljusa husbilar, vans och husvagnar på www.adria.se

Dagens premie

Coolaste Adriakepsen!

{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Oops, något är fel. Misstaget är markerad med rött!

Luckan är stängd!

Rätt svar: Coral


Tävlingsregler

- Vinnaren kommer att slumpvis väljas baserat på inlämnade svar.
- vinnare kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Kom ihåg att inkludera ditt fullständiga namn, mobilnummer och e-postadress.
- Om de begärda uppgifterna är felaktigt registrerad, kommer priset att gå tillbaka till en ny dragning.
- Deltagande i tävlingen är gratis och det finns ingen skyldighet att köpa.
and
- Deltagande i tävlingen är tillåtet för alla personer som har en giltig e-postadress och som är 16 år eller äldre vid tidpunkten för registreringen.
- Deltagaren instämmer i att den registrerade e-postadress kommer att lagras och kan bearbetas och användas i samband med tävlingar innehavare produkter och tjänster vid ett senare tillfälle.

Villkor