Välkommen till vår Julkalender

I december kan du delta i vår julkalender och vinna fina priser.
Allas vår favvorit Action finns i tre olika planlösningar men vilken tillhör denna?

Action - den lätta och eleganta husvagnen med ikonisk form för en aktiv semester. Läs mer på https://se.adria-mobil.com/husvagnar/action

Action - den lätta och eleganta husvagnen med ikonisk form för en aktiv semester. Läs mer på https://se.adria-mobil.com/husvagnar/action

Dagens premie
{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Oops, något är fel. Misstaget är markerad med rött!

Luckan är stängd!

Rätt svar: 391 PH


Tävlingsregler

- Vinnaren kommer att slumpvis väljas baserat på inlämnade svar.
- vinnare kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Kom ihåg att inkludera ditt fullständiga namn, mobilnummer och e-postadress.
- Om de begärda uppgifterna är felaktigt registrerad, kommer priset att gå tillbaka till en ny dragning.
- Deltagande i tävlingen är gratis och det finns ingen skyldighet att köpa.
and
- Deltagande i tävlingen är tillåtet för alla personer som har en giltig e-postadress och som är 16 år eller äldre vid tidpunkten för registreringen.
- Deltagaren instämmer i att den registrerade e-postadress kommer att lagras och kan bearbetas och användas i samband med tävlingar innehavare produkter och tjänster vid ett senare tillfälle.

Villkor